اطلاعات عمومی
نام نمایشی: Khanume_oxygen
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 28 خرداد 1367 (31 ساله)
محل تولد: ساری
درباره من: گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: هیچ کس تو دنیای مجازی اونقدر برام جذاب و گیرا نیست
148