0%
Hooshmandsazan Hooshmandsazan

Hooshmandsazan Hooshmandsazan

زن مجرد از رشت

15 فروردین 1370 (27 ساله)

تاریخ عضویت: 23 مهر 1394
دانه‌ای
بیچاره
بودم
زیر
خاک
دانه را دردانه کردی عاقبت

#حضرت_عشق_مولانا
0 نظر
در ژرفترین نقطه ی تاریکِ زمان
آنجا که دلی با دلی پیوند ندارد، در پیِ گمشده ای می گردم.
واژه ها در پَسِ دیوارِ سکوت پنهان است،
دل من، در حسرتِ یک فریاد است، تا بِشکند این بغضِ گره خورده به آهَم...
می روم
می روم تا که بیابم شــــــهری که در آن مِــهر ،
رسمِ دیرینه ای باشد.
تا بِش
ادامه...
بهنام اریا 2020
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۲ دی ۱۳۹۶
راز اول
از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی.
اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.
راز دوم
سعی كن كارهایت را از صمیم قلب انجام دهی.
نه به صرف این كه ناچاری انج
ادامه...
0 نظر
من و تو ، درخت و بارون
من باهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار
ناز انگشتای بارون تو باغم می کنه
میون جنگلا طاقم می کنه
تو بزرگی مثل شب
اگه مهتاب باشه یا نه
تو بزرگی
مثل شب
خود مهتابی تو اصلا خود مهتابی تو
تازه
ادامه...
ایرسا ا 20
ادامه
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

روزهای رفته زندگی را ورق میزنم
چه خاطراتی که زنده نمیشوند
چه روزها که دلم میخواست تا ابد تمام نشود
چه روزها که هر ثانیه اش یک سال گذشت
چه فکرها که ارامم کرد
چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود
چه لبخندهایی که بی اختیار برلبانم نقش بست
چه اشکهایی که بی اراده از چشانم سرازیر ش
ادامه...
0 نظر
به اصفهان رفته بودم . کنار سی و سه پل نشسته بودم …نگاهم به دختر بچه سه یا چهار ساله افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت مرا نگاه میکرد . بقدری چهره زیبا و بانمکی داشت که بی اختیار با دستم اشاره کردم به طرفم بیاید اما در حالتی از شک و ترس از جایش تکان نخورد . دو سه بار دیگر هم تکرار
ادامه...
دختر بهار عالی بود 20
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۵
فرزاد زند 20
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۵
16