میتوان با این خدا پرواز کرد

سفره دل را برایش باز کرد

میتوان درباره گل حرف زد

صاف وساده مثل بلبل حرف زد

چکه چکه مثل باران راز گفت

میتوان با او صمیمی حرف زد '
نوشین 20.عالی
ادامه
  ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
تمنا تابش سلام شبتون شاد
ادامه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
یه معده گرسنه ؛
یه کیف پول خالی ؛
و یه قلب شکسته ؛
بهترین درس هارو توی زندگی بهت میدن...
نوشین 20.عالی
ادامه
  ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
سوين 👌👌👌
ادامه
  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !
نوشین 20.عالی
ادامه
  ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۸
73
هدایا