اطلاعات عمومی
نام نمایشی: mshd
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 مرداد 1320 (76 ساله)
49