0%
گل یاس آرام

گل یاس آرام

مرد متأهل از رفسنجان

22 خرداد 1368 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 14 آبان 1396

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: گل یاس آرام
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 22 خرداد 1368 (30 ساله)
محل تولد: رفسنجان
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
0