0%
بهزاد م
۱۸ فروردین ۱۳۹۴
آرامش آن است که درهرگام بدانی دست تو در دست خداست
تبلیغات
بیشتر...
"دِلـــــــــــــــــــــــــــم"
بــاران می خواهــــد..........
بــارانی آرام….....
امـــــــــــــااااااا......
طـولانــــــــــــی.......
تا دسـت در دسـتِ قطــــره هـایش......
و پـا به پـایِ نمنــــــاکـی اش......
تمــــام کـوچــه بــاغ ها را......
با پـــاهایی بِرَهنـــــ
ادامه...
صبح و شب ندارد جانم
هر وقت
به #تو فکر میکنم ؛
فکرم پر می شود از #تو
و خاطرات با #تو ...
فرقی هم نمیکند ؛
ساعت روزگار چند است ،
همینکه
پای #تو وسط باشد
همه چیز روشن است ...♡
سما ص 20
ادامه
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای دیدن تو
اگر رود بودم، بر می‌گشتم
اگر کوه بودم، می‌دویدم
اگر باد بودم، می‌ایستادم
اما انسانم
و بارها برای دیدنت
برگشته، دویده، ایستاده ام..
سما ص 20
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
Yasaman بیست
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
گاهے دلت گفتن مے خواهد 
اما گفتنت نمے آید
گویے مُهر سڪوت به لبهایت خورده باشد...
 
بر آن مے شوے تا بنویسے آنچه را ڪه نگفتنیست...
 
 دلت نوشتن مے خواهد
امانوشتنت هم نمے آید
گویے حڪم عدم به قلمت خورده باشد...
 
اما ناغافل 
زودتر از همه اینها مے ببینے ڪه 
واژه هایت ر
ادامه...
دنیا دارد از شعرهای عاشقانه
تهی می شود...
و مردم نمی دانند چگونه می شود
بی هیچ واژه ای
کسی را که این همه دور است،
این همه دوست داشت.؟!
💜💜
سما ص 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
انا 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
خیلی
خیلی دوستت دارم
اما دلگیرم
مثل موسیقی بی کلامی
که از نبودنت،
هزاران درد پنهان دارد
و هزاران خواهش ِ
بی پاسخ...
Yasaman بیست
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تویی به جای همه!
هیچکس به جای تو نیست....
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
nader 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
کاش صدای تو
پرواز میکرد
ازپیله ی حنجره،
می نشست
روی شانه ی خستم...

ومن
بالهای مخملیش را
می بوسیدم
nader 20
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تو بمان
تاصبحهایم بخیر شود...
چه فرقی دارد
غزل باشی یا قصیده....
تو‌قطعه ای از جان من هستی.
nader 20
ادامه
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
خیلی خیلی دلتنگتم
برگرد
پریسا پری مهربون اونیکه رفت باید می رفت اونیکه باید می آید...
ادامه
  ۰۸ فروردین ۱۳۹۹
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
هدایا
بفرما پرتغال
۱۸ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۰ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
دنیا آس
۲۴ مرداد ۱۳۹۴