0%
بهار
۲۴ آذر ۱۳۹۵
الهي تو چه بي منتها مي بخشي و ما چه حسابگرانه تسبيح ميگوييم!!!
تبلیغات

عمرتون صد شب يلدا
دلتون قدر يه دنيا
توي اين شبهاي سرما
يادتون هميشه باما
دل خوش باشه نصيبت
يلدا مبارك
zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
چه مهمانانی بی دردسری هستند
مردگان نه بدستی ظرفی راچرک میکنند
نه بحرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانع اندواندکی سکوت
درآخرین پنج شنبه پاییز
يادي کنیم ازاموات
با خواندن فاتحه

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
شخصیت منو با برخودم اشتباه نگیر
شخصیت من چیزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی!

نادر سلام بزرگوار ... عیدتون مبارک
ادامه
  11 ساعت قبل
zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
محمّد وارث پیغمبران است / که او سلطانِ شهرِ دلبران است
به حق فرمود حق لایزالی / محمّد علت خلقِ جهان است . . .
میلاد خاتم پیامبران و امام جعفر صادق بر شما مبارک
zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
وقتی از آدمی بت می سازی ، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود
و این بزرگترین خیانت به خود است . .

zamani 2020
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند
تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند
دریا برای مردم صحرانشین دریاست
ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند . . .

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
هیچ کس برای شکست خوردن نقشه نمیکشد
بلکه این نقشه است که اگر اشتباه کشیده شود به شکست میانجامد . .

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
شکست یا پیروزی مهم نیست . . .
مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضی باشد . .

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
هرکس ، آنچه را که دلش خواست بگوید
آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
ماندن ، سنگ بودن است و رفتن ، رود بودن
بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن
و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن . . .

zamani 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
هدایا
قلب سبز
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
کلید قلب
۱۹ دی ۱۳۹۵
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۱۰ آبان ۱۳۹۵