0%
آرزو

آرزو

زن مجرد از تهران

1 مرداد 1357 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 11 مرداد 1395


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: آرزو
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 مرداد 1357 (40 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: لیسانس
دانشگاه: 0
نوع رشته: ریاضی
203
هدایا