اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ...
در یک خط: .
جنسیت: زن
دین: اسلام
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (78 ساله)
262