0%
مدیریت و پلیس سایت
۰۳ آذر ۱۳۹۱
ایران 20 در قبال مسائل شخصی شما و ارتباطات شما در محیطهای خصوصی سایت یا خارج از سایت با دیگر کاربران مسئولیت و نظارتی ندارد و تنها به مسائل عمومی سایت نظارت و کنترل دارد.
نشانها
تبلیغات

نظرسنجی

روزانه گزارشات زیادی از مزاحمت در پیامهای خصوصی دریافت میکنیم و عده ای نیز مدام پلیس سایت را در عدم رسیدگی به ...

ایجاد شده : ۲۵ شهریور ۱۳۹۰
بسته شد

آرا : 173 | نظرات : 213 | بازدید : 1190

ایران بیست بر این عقیده است که بسیاری از موارد خلاف قوانین سایت ناشی از نا آگاهی برخی از کاربران و یا مهمتر گن...

ایجاد شده : ۱۴ مرداد ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 71 | نظرات : 74 | بازدید : 787

بعضا گزارشات بسیاری به پلیس ایران بیست میرسه ناشی از توهین به یک کاربر در پیامهای خصوصی ، میدونید که در حال حا...

ایجاد شده : ۱۴ مرداد ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 76 | نظرات : 67 | بازدید : 840

اگر ایران بیست بخواهد سرویس جدیدی اضافه کند کدام سرویس را ترجیح میدهید

ایجاد شده : ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 28 | نظرات : 43 | بازدید : 221
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
توسط:
بتی
۰۷ مهر ۱۳۹۴
سبد گل رز
۰۲ مهر ۱۳۹۴
قلب نقره ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۴