0%
مدیریت و پلیس سایت
۰۳ آذر ۱۳۹۱
ایران 20 در قبال مسائل شخصی شما و ارتباطات شما در محیطهای خصوصی سایت یا خارج از سایت با دیگر کاربران مسئولیت و نظارتی ندارد و تنها به مسائل عمومی سایت نظارت و کنترل دارد.
نشانها
تبلیغات

موزیک

ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت در تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت در تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: مدیریت و پلیس سایت در تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۱
فایل موجود نیست.
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
توسط:
بتی
۰۷ مهر ۱۳۹۴
سبد گل رز
۰۲ مهر ۱۳۹۴
قلب نقره ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۴