0%
کسری ع
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید. هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد. اما، کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن...
نشانها
تبلیغات

مرضیه امین 20
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
M.O اءووووووا!!!!! نقطه هاشون کجارفتن پس؟؟؟ !!! عججججیییییبببببه!!!! به هرحال خیییییلی قشنگه "*حتی بدونه نقطه.... خخخ*" آره داداش.... نگامیکنی؟؟؟ برا وووووووو خدمته شما /@/ *****لایک***** ینی 200ته 200تا..... یه وضی اصن..... اء! نقطه هاش کوش پس؟؟! آلزایمر دارم ببشید دیگه خخخخخ به این میگن خود درگیریه مضمن اصولا که اول ظهرا بیشتر سراغ آدما میاد..... خخخخخ نگامیکنی؟؟؟
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
موسیقی پروفایل