0%
کسری ع
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید. هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد. اما، کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن...
نشانها
تبلیغات

02 - Hejrat.mp3
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
شراره ..... ٢٠
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
mehr poya03.mp3
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
شراره ..... ٢٠
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
موسیقی پروفایل