0%
کسری ع
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید. هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد. اما، کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن...
نشانها
تبلیغات

مقالات (7)

  •  
  • عنوان
  • مشاهده
  • نظر
  • زمان انتشار
  •  
موسیقی پروفایل