0%
علی کاشفی

علی کاشفی

مرد مجرد از تهران

20 دی 1358 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 30 مهر 1388این قرار داد

تا ابد میان ما

برقرار باد

چشم های تو به جای دست های تو !

من به دست تو

آب می دهم

تو به چشم من

آبرو بده !

من به چشم های بی قرار تو

قول می دهم ریشه های ما به آب

شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز می شوی
ادامه...
فرزاد زند 20
ادامه
  ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

این سـوت آخـر است و
غـــریبانه میــرود...
تــنهاترین مـسافر تـو از دیار تـو...!!
0 نظر
خدا وقتی تو را آفرید

معجزه کرد

من هر وقت به چشمانت نگاه می کنم

ایمان می آورم ... !!
0 نظر

موهایت را باز نکن

می ترسم

عطرشان در شهر بپیچد

گنجشک ها را دیوانه کند

پروانه ها را عاشق ...!!
0 نظر
تقصیر از من است

آن زمان که گفتی

قول بده همیشه کنارم بمانی

یادم رفت بپرسم

كنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!...
فرزاد زند 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
مهدی ناصری 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

دلتنگ که باشی ،

آدم دیگری می‌شوی

خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر

و جالبتر اینکه ، با اطرافیان هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی ،

که دلـتنگ اش هستی...!!
مهدی ناصری مرسی 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
نهال سپهري دقیقا
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

من عاشقانه هایم را


روی همین دیوار مجازی می نویسم !

از لج تـو . . .


از لج خـودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار

این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !
مهدی ناصری 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

دیشب دوباره خواب دیدم
همان خواب تکراری
باران میامد
تو آمدی
چتر نداشتی‌
لباس گرم نداشتی‌
حرفی‌ برای گفتن نداشتی‌
قصد ماندن نداشتی‌
پای رفتن داشتی
رفتی‌
باران هنوز میامد ...!!
فاطمه 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بیماری نادریست
اینكه
نگاهت به هر چه بیفتد
دلت برای كسی تنگ شود ...!!
0 نظر


ﺻُﺐ ﺩُﺧﺘﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ :

ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻫـِﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸـﻪ؟!

ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻮﺍ ﺳــَﺮﺩﻩ ​ ﯼِ ﮔــﺎﺯ ﺑﺪﻩ

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﮕﯿــﺮ ﺭﻭ ﻟُﭙـَـﻢ ﺟــﺎﺵ

ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺯﻭﺩ ﮐﺒــﻮﺩ ﻣﯿﺸـﻢ

.

.

.

ﺍﺯ ﺻُﺐ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﻭ ﺳَﺮﻣﻪِ

ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ

ﺍﻟﻬﯽ ﺍ
ادامه...
39