همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بُشرا لطفا پستهای منو بیست بزن . مرسی
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۵
بُشرا 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۵
بُشرا 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۵
مر یم خداقوتتتتتتتتتتتتت
ادامه
  ۲۳ آذر ۱۳۹۳
بُشرا 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۵
مر یم خداتمام پدر و مادرها رو حفظ کنه تا میتونیدقدرشون رو بدونییدوتمام پدر و مادرهایی هم که سایشون بالای سر فرزندانشون نیست خدا رحمتشون کنه آمین
ادامه
  ۲۳ آذر ۱۳۹۳
85