0%
saeed suny

saeed suny

مرد از آبادان

25 آذر 1321 (76 ساله)

تاریخ عضویت: 15 شهریور 1391

..............

نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده‌است. جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، ...
1-جمهوری (مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه لهستان
0 رأی
0%
2-جمهوری (رئیس جمهور و هیئت وزرا توسط مجلس انتخاب می شوند ) کشور نمونه آفریقای جنوبی
0 رأی
0%
3-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است )کشور نمونه برزیل
1 رأی
50%
4-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است و مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه ایران
0 رأی
0%
5-مشروطهٔ سلطنتی (حاکم شخصاً در سایر نهادهای حکومتی اعمال نفوذ و تقسیم قدرت می‌کند) کشور نمونه امارات متحده عربی
0 رأی
0%
6-مشروطهٔ سلطنتی ( مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد) کشور نمونه کانادا
0 رأی
0%
7-سلطنت مطلقه (قدرت منحصراً در اختیار رئیس حکومت است) کشور نمونه عربستان سعودی
0 رأی
0%
8-جمهوری( قدرت، براساس قانون اساسی در انحصار یک جنبش سیاسی خاص است )
1 رأی
50%
آیسلار یه بهمنی خاص این درسته که ایرانیان فرهنگی سنتی رو پیشه قرار دادن اما تو جامعه ای که ( توجه کنید منظورم از جامعه اون نیم دهک به اصطلاح پولدار نیست " جامعه یعنی مردمی که الان دارن فک میکنن چطوری با این وضعیت معیشتی کنار بیان چطور گوشت ۱۰۰ هزارتومنی رو بخرن " ) فقر بیداد میکنه فرهنگ چه معنایی داره تو از این مردم انتظار داری کتاب بخونن!!! چه کار فرهنگی انجام بدن!!!! وقتی زیر ساخت اقتصادی تخریب شده فرهنگ چه معنایی داره !!! اگه نگاه گذرایی به تاریخ کنیم ( کشور هند که مستعمره انگلیسها بود ) میفهمیم مردم باید بدبخت باشن ،مردم باید در رنج باشن باید از هر طریق ممکن تحقیر شده باشن: با فقر با گرسنگی ... تا همدیگه رو نابود کنن به قول دوست رپ غزلم دم از امید میزنه دم از تغییر محیط میزنه هر تغییری میخوای اول از خودت شروع کن نشو مُرید همه
ادامه
  2 ساعت قبل
saeed suny بقول کانت تاریخ چیزی نیست جز "تحول.".....انسان غار نشین اگر تا امروز با همان شیوه زندگی میکرد بدون شک تاریخی را نمیتواستیم برای او متصور شویم...همان گونه که برای حیوانات نمی توان درکی از تاریخ داشت.. پراکندگی جغرافیای انسانی شاید مهمترین عامل در تفاوت تاریخ انسان ها بود و این تفاوت ها بدلیل عدم همجوری الویت های نیاز انسانی را متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد تاریخ های با شدت های مختلفی از سطوح تحولات و دگرگونی در ساختار نوع زندگی شد....دقت کنیم که اگر همین مقدار ناچیز از دانش و تحولات انسان های سر زمین های دور دست در اختیار ما قرار نمیگرفت هنوز نه درکی از قانون و حکومت داشتیم و نه حتی مفهومی از چگونه انسان بودن...فرهنگی که هنوز در عصر سنت مداری مفتخر است برای رسیدن به هر تحولی ، گذار سخت و پر مشقتی در پیش دارد....
ادامه
  13 ساعت قبل
نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده‌است. جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، ...
1-جمهوری (مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه لهستان
0 رأی
0%
2-جمهوری (رئیس جمهور و هیئت وزرا توسط مجلس انتخاب می شوند ) کشور نمونه آفریقای جنوبی
0 رأی
0%
3-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است )کشور نمونه برزیل
1 رأی
50%
4-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است و مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه ایران
0 رأی
0%
5-مشروطهٔ سلطنتی (حاکم شخصاً در سایر نهادهای حکومتی اعمال نفوذ و تقسیم قدرت می‌کند) کشور نمونه امارات متحده عربی
0 رأی
0%
6-مشروطهٔ سلطنتی ( مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد) کشور نمونه کانادا
0 رأی
0%
7-سلطنت مطلقه (قدرت منحصراً در اختیار رئیس حکومت است) کشور نمونه عربستان سعودی
0 رأی
0%
8-جمهوری( قدرت، براساس قانون اساسی در انحصار یک جنبش سیاسی خاص است )
1 رأی
50%
آیسلار یه بهمنی خاص این درسته که ایرانیان فرهنگی سنتی رو پیشه قرار دادن اما تو جامعه ای که ( توجه کنید منظورم از جامعه اون نیم دهک به اصطلاح پولدار نیست " جامعه یعنی مردمی که الان دارن فک میکنن چطوری با این وضعیت معیشتی کنار بیان چطور گوشت ۱۰۰ هزارتومنی رو بخرن " ) فقر بیداد میکنه فرهنگ چه معنایی داره تو از این مردم انتظار داری کتاب بخونن!!! چه کار فرهنگی انجام بدن!!!! وقتی زیر ساخت اقتصادی تخریب شده فرهنگ چه معنایی داره !!! اگه نگاه گذرایی به تاریخ کنیم ( کشور هند که مستعمره انگلیسها بود ) میفهمیم مردم باید بدبخت باشن ،مردم باید در رنج باشن باید از هر طریق ممکن تحقیر شده باشن: با فقر با گرسنگی ... تا همدیگه رو نابود کنن به قول دوست رپ غزلم دم از امید میزنه دم از تغییر محیط میزنه هر تغییری میخوای اول از خودت شروع کن نشو مُرید همه
ادامه
  2 ساعت قبل
saeed suny بقول کانت تاریخ چیزی نیست جز "تحول.".....انسان غار نشین اگر تا امروز با همان شیوه زندگی میکرد بدون شک تاریخی را نمیتواستیم برای او متصور شویم...همان گونه که برای حیوانات نمی توان درکی از تاریخ داشت.. پراکندگی جغرافیای انسانی شاید مهمترین عامل در تفاوت تاریخ انسان ها بود و این تفاوت ها بدلیل عدم همجوری الویت های نیاز انسانی را متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد تاریخ های با شدت های مختلفی از سطوح تحولات و دگرگونی در ساختار نوع زندگی شد....دقت کنیم که اگر همین مقدار ناچیز از دانش و تحولات انسان های سر زمین های دور دست در اختیار ما قرار نمیگرفت هنوز نه درکی از قانون و حکومت داشتیم و نه حتی مفهومی از چگونه انسان بودن...فرهنگی که هنوز در عصر سنت مداری مفتخر است برای رسیدن به هر تحولی ، گذار سخت و پر مشقتی در پیش دارد....
ادامه
  13 ساعت قبل
نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده‌است. جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، ...
1-جمهوری (مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه لهستان
0 رأی
0%
2-جمهوری (رئیس جمهور و هیئت وزرا توسط مجلس انتخاب می شوند ) کشور نمونه آفریقای جنوبی
0 رأی
0%
3-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است )کشور نمونه برزیل
1 رأی
50%
4-جمهوری( رئیس جمهور مستقل از مجلس است و مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می دهد) کشور نمونه ایران
0 رأی
0%
5-مشروطهٔ سلطنتی (حاکم شخصاً در سایر نهادهای حکومتی اعمال نفوذ و تقسیم قدرت می‌کند) کشور نمونه امارات متحده عربی
0 رأی
0%
6-مشروطهٔ سلطنتی ( مجلس به هیئت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد) کشور نمونه کانادا
0 رأی
0%
7-سلطنت مطلقه (قدرت منحصراً در اختیار رئیس حکومت است) کشور نمونه عربستان سعودی
0 رأی
0%
8-جمهوری( قدرت، براساس قانون اساسی در انحصار یک جنبش سیاسی خاص است )
1 رأی
50%
آیسلار یه بهمنی خاص این درسته که ایرانیان فرهنگی سنتی رو پیشه قرار دادن اما تو جامعه ای که ( توجه کنید منظورم از جامعه اون نیم دهک به اصطلاح پولدار نیست " جامعه یعنی مردمی که الان دارن فک میکنن چطوری با این وضعیت معیشتی کنار بیان چطور گوشت ۱۰۰ هزارتومنی رو بخرن " ) فقر بیداد میکنه فرهنگ چه معنایی داره تو از این مردم انتظار داری کتاب بخونن!!! چه کار فرهنگی انجام بدن!!!! وقتی زیر ساخت اقتصادی تخریب شده فرهنگ چه معنایی داره !!! اگه نگاه گذرایی به تاریخ کنیم ( کشور هند که مستعمره انگلیسها بود ) میفهمیم مردم باید بدبخت باشن ،مردم باید در رنج باشن باید از هر طریق ممکن تحقیر شده باشن: با فقر با گرسنگی ... تا همدیگه رو نابود کنن به قول دوست رپ غزلم دم از امید میزنه دم از تغییر محیط میزنه هر تغییری میخوای اول از خودت شروع کن نشو مُرید همه
ادامه
  2 ساعت قبل
saeed suny بقول کانت تاریخ چیزی نیست جز "تحول.".....انسان غار نشین اگر تا امروز با همان شیوه زندگی میکرد بدون شک تاریخی را نمیتواستیم برای او متصور شویم...همان گونه که برای حیوانات نمی توان درکی از تاریخ داشت.. پراکندگی جغرافیای انسانی شاید مهمترین عامل در تفاوت تاریخ انسان ها بود و این تفاوت ها بدلیل عدم همجوری الویت های نیاز انسانی را متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد تاریخ های با شدت های مختلفی از سطوح تحولات و دگرگونی در ساختار نوع زندگی شد....دقت کنیم که اگر همین مقدار ناچیز از دانش و تحولات انسان های سر زمین های دور دست در اختیار ما قرار نمیگرفت هنوز نه درکی از قانون و حکومت داشتیم و نه حتی مفهومی از چگونه انسان بودن...فرهنگی که هنوز در عصر سنت مداری مفتخر است برای رسیدن به هر تحولی ، گذار سخت و پر مشقتی در پیش دارد....
ادامه
  13 ساعت قبل
درود بر دوستانم.طبیعتا همه ما انسانها در کل زندگیمون تا این لحظه کارهایی انجام دادیم و تصمیماتی گرفتیم که امروز و در این برهه از زندگیمون بهشون افتخار میکنیم و یا از اون عمل یا تصمیم خجالت میکشیم.کمی فکر کنید و به دوستانتون بگید چکاری تا الان انجام...
1-در زمینه تحصیلی پیشرفت خوبی داشتم و در همون زمینه تخصصی به دیگران کمک کردم
0 رأی
0%
2- برای کمک به همنوعانم قدمهای بلند و مثبتی برداشتم
0 رأی
0%
3-با وجود توانایی مالی و جسمی و فکری به کسی کمک نکردم
0 رأی
0%
4-......شما بگید
2 رأی
100%
دکتر نازنین سلام... من افتخار تو زندگیم زیاد داشتم. برای داشته هام هم خیلی تلاش کردم. قبل 20 سالگیم زندگیم سرخوش بود و به جز خودم به کسی اهمیت نمی دادم. همه جیز تو زندگی برام شوخی بود. اما با اتفاقی که برام افتاد کل زندگیم تغییر کرد و باعث شد دیدم به زندگی و آدمای اطرافم عوض شه... از یه جا به بعد به خودم تکیه کردم و پشتکارم. به لطف خدا موفقیت هم زیاد داشتم. هرچند اون اتفاق زندگیم انقدر بد بود که تاثیرش تا آخر عمرم باهام میمونه اما باعث شد خیلی رشد کنم. بابت کاری خجالت زده نیستم اما پشیمون چرا هستم. میتونستم تصمیمات بهتری بگیرم که باعث شه زندگیم محکم تر باشه...
ادامه
  18 ساعت قبل
Azad Azad آقا سید عزیز،در بیست بودن شما که شکی نیست.
ادامه
  ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
دین یا آئین قلبی شما چیست ؟ دوستانی که مایل هستن میتونن در نظر سنجی شرکت کنن!
1-بهائی
0 رأی
0%
2-زرتشتی
1 رأی
33%
3-اسلام (اهل سنت)
2 رأی
67%
4-بی خدا
0 رأی
0%
5-مسیحی
0 رأی
0%
6-بودایی
0 رأی
0%
رضا بسیار زیبا
ادامه
  5 ساعت قبل
ماه عسل سلام شما اولا چرا شیعه را نگذاشتید شاید با شیعه دشمنی دارید ؟ دوما لطفا به آیات که ذکر کردید خوب دقت کنید آن آیات جای خوش معنی میدهد . اگر علم کافی ندارید هیچ وقت آیاتی از قران را بیان نکنید . در مورد آیات مربوطه هم به تفاسیر که هست مراجعه کنید تا بفهمید معنی و مفهوم آیات چیست ؟
ادامه
  18 ساعت قبل
دین یا آئین قلبی شما چیست ؟ دوستانی که مایل هستن میتونن در نظر سنجی شرکت کنن!
1-بهائی
0 رأی
0%
2-زرتشتی
1 رأی
33%
3-اسلام (اهل سنت)
2 رأی
67%
4-بی خدا
0 رأی
0%
5-مسیحی
0 رأی
0%
6-بودایی
0 رأی
0%
رضا بسیار زیبا
ادامه
  5 ساعت قبل
ماه عسل سلام شما اولا چرا شیعه را نگذاشتید شاید با شیعه دشمنی دارید ؟ دوما لطفا به آیات که ذکر کردید خوب دقت کنید آن آیات جای خوش معنی میدهد . اگر علم کافی ندارید هیچ وقت آیاتی از قران را بیان نکنید . در مورد آیات مربوطه هم به تفاسیر که هست مراجعه کنید تا بفهمید معنی و مفهوم آیات چیست ؟
ادامه
  18 ساعت قبل
دین یا آئین قلبی شما چیست ؟ دوستانی که مایل هستن میتونن در نظر سنجی شرکت کنن!
1-بهائی
0 رأی
0%
2-زرتشتی
1 رأی
33%
3-اسلام (اهل سنت)
2 رأی
67%
4-بی خدا
0 رأی
0%
5-مسیحی
0 رأی
0%
6-بودایی
0 رأی
0%
رضا بسیار زیبا
ادامه
  5 ساعت قبل
ماه عسل سلام شما اولا چرا شیعه را نگذاشتید شاید با شیعه دشمنی دارید ؟ دوما لطفا به آیات که ذکر کردید خوب دقت کنید آن آیات جای خوش معنی میدهد . اگر علم کافی ندارید هیچ وقت آیاتی از قران را بیان نکنید . در مورد آیات مربوطه هم به تفاسیر که هست مراجعه کنید تا بفهمید معنی و مفهوم آیات چیست ؟
ادامه
  18 ساعت قبل
دین یا آئین قلبی شما چیست ؟ دوستانی که مایل هستن میتونن در نظر سنجی شرکت کنن!
1-بهائی
0 رأی
0%
2-زرتشتی
1 رأی
33%
3-اسلام (اهل سنت)
2 رأی
67%
4-بی خدا
0 رأی
0%
5-مسیحی
0 رأی
0%
6-بودایی
0 رأی
0%
رضا بسیار زیبا
ادامه
  5 ساعت قبل
ماه عسل سلام شما اولا چرا شیعه را نگذاشتید شاید با شیعه دشمنی دارید ؟ دوما لطفا به آیات که ذکر کردید خوب دقت کنید آن آیات جای خوش معنی میدهد . اگر علم کافی ندارید هیچ وقت آیاتی از قران را بیان نکنید . در مورد آیات مربوطه هم به تفاسیر که هست مراجعه کنید تا بفهمید معنی و مفهوم آیات چیست ؟
ادامه
  18 ساعت قبل
دین یا آئین قلبی شما چیست ؟ دوستانی که مایل هستن میتونن در نظر سنجی شرکت کنن!
1-بهائی
0 رأی
0%
2-زرتشتی
1 رأی
33%
3-اسلام (اهل سنت)
2 رأی
67%
4-بی خدا
0 رأی
0%
5-مسیحی
0 رأی
0%
6-بودایی
0 رأی
0%
رضا بسیار زیبا
ادامه
  5 ساعت قبل
ماه عسل سلام شما اولا چرا شیعه را نگذاشتید شاید با شیعه دشمنی دارید ؟ دوما لطفا به آیات که ذکر کردید خوب دقت کنید آن آیات جای خوش معنی میدهد . اگر علم کافی ندارید هیچ وقت آیاتی از قران را بیان نکنید . در مورد آیات مربوطه هم به تفاسیر که هست مراجعه کنید تا بفهمید معنی و مفهوم آیات چیست ؟
ادامه
  18 ساعت قبل
پایان دوره ریاست جمهوری هشت ساله هر رییس جمهوری با استقبال تعداد زیادی از کسانی روبرو می‌شود که احساس تکلیف نسبت آینده کشور کرده‌اند. اما در این دوره این احساس تکلیف به جهت ضعف‌های زیادی که در دولت وجود دارد بسیار زودتر آشکار شده و هنوز با اینکه ماه...
1-آذری جهرمی
0 رأی
0%
2-محمد باقر قالیباف
0 رأی
0%
3-پرویز فتاح
0 رأی
0%
4-سید ابراهیم رئیسی
0 رأی
0%
5-علیرضا زاکانی
0 رأی
0%
6-عزت الله ضرغامی
0 رأی
0%
7-سعید جلیلی
0 رأی
0%
8-حمیدرضا حاجی بابایی
0 رأی
0%
9-علی نیکزاد
0 رأی
0%
10-قاسم سلیمانی
0 رأی
0%
11-حسین دهقان
0 رأی
0%
12-محسن رضایی
0 رأی
0%
13-رستم قاسمی
0 رأی
0%
14-عادل‌ آذر
0 رأی
0%
15-علی باقری
0 رأی
0%
16-مهرداد بذرپاش
0 رأی
0%
17-سید رضا تقوی
0 رأی
0%
18-سید محمد حسین ابوترابی فرد
0 رأی
0%
19-منوچهر متکی
0 رأی
0%
20-محمد مخبر
0 رأی
0%
21-علی لاریجانی
0 رأی
0%
22-صادق محصولی
0 رأی
0%
23-رسول منتجب نیا
0 رأی
0%
24-علی ربیعی
0 رأی
0%
25-عباس آخوندی
0 رأی
0%
26-بیژن زنگنه
0 رأی
0%
27-سید حسن قاضی زاده هاشمی
0 رأی
0%
28-اسحاق جهانگیری
0 رأی
0%
29-مسعود پزشکیان
0 رأی
0%
30-محسن اسماعیلی
0 رأی
0%
31-محسن هاشمی رفسنجانی
0 رأی
0%
32-عبدالرضا رحمانی فضلی
0 رأی
0%
33-محمدرضا باهنر
0 رأی
0%
34-علی مطهری
0 رأی
0%
35-محمد باقر نوبخت
0 رأی
0%
انا هیچکدام......بهترین کار اینه یکسال ملت تحریم کنن نرن انتخابات تا بلکه گزینه های مناسب برای انتخاب معرفی بشه
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
هومن حالم از هر چی انتخاباته به هم میخوره...یکی از اون یکی گند تر پست تر بی اختیارتر
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
112
هدایا