0%
لادن پ
۰۲ خرداد ۱۳۹۷
سلام حضرتِ والایِ شعرهایِ من ...
تبلیغات

لب را هنرِ خنده بیاموز وگرنه
گریاندنِ یک جمعِ پریشان ، هنری نیست
........................................................ مهدی سهیلی
  ۲۵ دی ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۷
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربلا بودی !
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی ...
........................................ حسین زحمتکش
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷

برای خانه ی سوخته
باز
شايد بشود خانه ای بنا کرد
دل سوخته را بگو چه کنيم ؟

............................................. نادر ابراهيمي / کتاب: آتش بدون دود / جلد هفتم
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
ای مستی مدام من ای سکر بی خمار
آرام من قرار من آرام بی قرار

از هر طرف گریزم در حلقه ی توام
از حلقه ی کمند تو لا یمکن الفرار

انی اخاف منک و ارجو برحمتک
ای دست تو نوازش و ابروت ذوالفقار

می‌تابی از دریچه و من روز می‌شوم
در من طلوع می‌کنی این بار شمس وار

من نیز ح
ادامه...
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل 2
۱۱ دی ۱۳۹۷
سبد گل رز
۱۷ آذر ۱۳۹۷
حلقه عاشقان
۰۳ آبان ۱۳۹۷