0%
لادن پ
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
سلام حضرتِ والایِ شعرهایِ من ... 🌷🌷🌷
تبلیغات

شهر بوی خوبی گرفته ...
یا شال گردنت را جایی جا گذاشتی ؟
یا پنجره ی اناقت بازمانده ؟
یا همین اطرافی ؟
......................................................... رسول ادهمی
kamran mosavi 20
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
لادن پ سلام سما خانم عزیز ... سپاس 🌷
ادامه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اگر ماندنی نیستید ،
به خودتان عادتش ندهید !
روزهای بعد از شما
یقیناً
برایش سخت خواهد گذشت ...
............................................... طاهره اباذری هریس

kamran mosavi 20
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
هدایا
خوک صورتی
۰۲ فروردین ۱۳۹۸
گل رز
۲۸ اسفند ۱۳۹۷