0%
لادن پ
۰۲ خرداد ۱۳۹۷
سلام حضرتِ والایِ شعرهایِ من ...
تبلیغات

...

***************************************

بین املا و قرائت اختلاف افتاده است
می نویسم عشق ، می خوانم حسین ...


****************************************
بیشتر...
لب را هنرِ خنده بیاموز وگرنه
گریاندنِ یک جمعِ پریشان ، هنری نیست
........................................................ مهدی سهیلی
علی قشقایی 20
ادامه
  9 ساعت قبل
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربلا بودی !
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی ...
........................................ حسین زحمتکش
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۷

برای خانه ی سوخته
باز
شايد بشود خانه ای بنا کرد
دل سوخته را بگو چه کنيم ؟

............................................. نادر ابراهيمي / کتاب: آتش بدون دود / جلد هفتم
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
ای مستی مدام من ای سکر بی خمار
آرام من قرار من آرام بی قرار

از هر طرف گریزم در حلقه ی توام
از حلقه ی کمند تو لا یمکن الفرار

انی اخاف منک و ارجو برحمتک
ای دست تو نوازش و ابروت ذوالفقار

می‌تابی از دریچه و من روز می‌شوم
در من طلوع می‌کنی این بار شمس وار

من نیز ح
ادامه...
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
هدایا
سبد گل رز
۱۷ آذر ۱۳۹۷
حلقه عاشقان
۰۳ آبان ۱۳۹۷
تولدت مبارک!
توسط:
امکا
۱۱ مهر ۱۳۹۷