0%
لادن پ
۲۱ آذر ۱۳۹۵
...
تبلیغات

...

***************************************

بین املا و قرائت اختلاف افتاده است
می نویسم عشق ، می خوانم حسین ...


****************************************
بیشتر...
این برف
تمام مدارس را تعطیل می کند
این برف تمام راه ها را می بندد
این برف تمام پروازها را لغو می کند ...
این برف اما ، با تمام سپیدی
هیچ جنگی را به تأخیر نمی اندازد ...
........................................................ حمیدرضا شکارسری
سعید فرزین خدا لعنت کنه کسای که جنگ بوجود میارن
ادامه
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه لنز توسط لادن پ
۰۹ فروردین ۱۳۹۶
غروب کارون ،خوزستان
هدیه: |50 بیستک
چغیبل 🌸/█\20♥20/█\🌸
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
علی قشقایی 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
هدایا
از صمیم قلب!
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
قلب نقره ای
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
سبد گل رز
۱۸ فروردین ۱۳۹۶