0%
لادن پ
۲۱ آذر ۱۳۹۵
...
تبلیغات

...

***************************************

بین املا و قرائت اختلاف افتاده است
می نویسم عشق ، می خوانم حسین ...


****************************************
بیشتر...
این برف
تمام مدارس را تعطیل می کند
این برف تمام راه ها را می بندد
این برف تمام پروازها را لغو می کند ...
این برف اما ، با تمام سپیدی
هیچ جنگی را به تأخیر نمی اندازد ...
........................................................ حمیدرضا شکارسری
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۲۱ مهر ۱۳۹۶
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۰۸ مهر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه لنز توسط لادن پ
۰۹ فروردین ۱۳۹۶
غروب کارون ،خوزستان
هدیه: |50 بیستک
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۲۱ مهر ۱۳۹۶
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۰۸ مهر ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل رز
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
اسکیت
۰۳ مرداد ۱۳۹۶
از صمیم قلب!
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶