0%
لادن پ
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
سلام حضرتِ والایِ شعرهایِ من ... 🌷🌷🌷
تبلیغات

...

***************************************

بین املا و قرائت اختلاف افتاده است
می نویسم عشق ، می خوانم حسین ...


****************************************
بیشتر...
شهر بوی خوبی گرفته ...
یا شال گردنت را جایی جا گذاشتی ؟
یا پنجره ی اناقت بازمانده ؟
یا همین اطرافی ؟
......................................................... رسول ادهمی
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  14 ساعت قبل
hamed khorami 20
ادامه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
اگر ماندنی نیستید ،
به خودتان عادتش ندهید !
روزهای بعد از شما
یقیناً
برایش سخت خواهد گذشت ...
............................................... طاهره اباذری هریس

منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  14 ساعت قبل
hamed khorami 20
ادامه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
هدایا
خوک صورتی
۰۲ فروردین ۱۳۹۸
گل رز
۲۸ اسفند ۱۳۹۷