0%
علی زارعی کوشکی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
The greatest healing therapy is friendship and love
نشانها
تبلیغات

goodnight moon - shiravee
shivaree_goodnight_moon_kill_bill_volume_2_ost_(NaitiMP3.ru).mp3
علی زارعی کوشکی مرسی مریم جان
ادامه
  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
مریم امین 20
ادامه
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
qoute from movie: 47 ronin
>>:mika)the girl)>> >>>this world was only a>> >preparation for the next,>> >that all we can ask is that>> >we leave it having loved>>> >>>and being loved.>>> >>, >>the man:kaia>> >>>I will search for you through 1,000 worlds >>> >>>and 10,000 lifetimes until I find you>>>> >>mika: .I will wait for you in all of the>>>
باور 20 ... ممنون از زحمات شما ... لطف کردی دوستم
ادامه
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
باور 20....ممنون ... کاش ترجمه اش هم می نوشتید من سوادم در این زمینه کمه ...
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
بوکس
مریم امین 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
papillon.mp3
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۵
مریم امین 20
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
رولت روسی...در رولور یک گلوله قرار میدهند و با چرخاندن جای فشنگها (رولور) شلیک به مغر میکنند
06 - Russian Roulette.mp3
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۵
تانگو
>>رقص تانگو رو دوس دارم, میگن که تو تانگو هیچ اشتباهی نیست- از این نظر اصلا شبیه زندگی نیست - > تانگو خیلی ساده است.فقط تانگو رو ادامه بده مهم نیست چه حرکتی میکنی>  - برگرفته از فیلمنامه " بوی خوش زن> > >>
Zeynab زیبا بود ممنون
ادامه
  ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
موسیقی پروفایل