0%
علی زارعی کوشکی
۰۶ خرداد ۱۳۹۵
Get busy living, or get busy dying
نشانها
تبلیغات

qoute from movie: 47 ronin
>>:mika)the girl)>> >>>this world was only a>> >preparation for the next,>> >that all we can ask is that>> >we leave it having loved>>> >>>and being loved.>>> >>, >>the man:kaia>> >>>I will search for you through 1,000 worlds >>> >>>and 10,000 lifetimes until I find you>>>> >>mika: .I will wait for you in all of the>>>
میر شجاع سیدین ممنونم از پستهای خوب شما بزرگوار ....بدرود
ادامه
  ۱۷ دی ۱۳۹۵
بوکس
مریم امین 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
papillon.mp3
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۵
مریم امین 20
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
رولت روسی...در رولور یک گلوله قرار میدهند و با چرخاندن جای فشنگها (رولور) شلیک به مغر میکنند
06 - Russian Roulette.mp3
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار گرامی
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۵
تانگو
>>رقص تانگو رو دوس دارم, میگن که تو تانگو هیچ اشتباهی نیست- از این نظر اصلا شبیه زندگی نیست - > تانگو خیلی ساده است.فقط تانگو رو ادامه بده مهم نیست چه حرکتی میکنی>  - برگرفته از فیلمنامه " بوی خوش زن> > >>
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
گل نار 20
ادامه
  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵