0%
ها

ها

مرد مجرد از تهران

1 فروردین 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 8 شهریور 1391


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ها
در یک خط: ما
جنسیت: مرد
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
محل تولد: تهران
سیگار: میکشم
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
7