0%
حسن فرهادی

حسن فرهادی

مرد مجرد از تهران

1 آذر 1363 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 2 تیر 1391

خداوندا من با تمام کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدای است که من دارم و تو نداری!

نظرسنجی

46
هدایا