0%
احمد

احمد

مرد مجرد از تهران

3 آبان 1348 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 31 خرداد 1391

اهل صفا صداقت راستی و درستی سادگی انسانیت و بی رنگی به پروفایل من خوش اومدید... گفت اکنون چون منی ای من درآی...................

  ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
احمد باید سعی کنیم اگر بر مشکلات چیره نشدیم شکست خوردیم باز هم سر پا بایستیم وبگیم تا زنده هستم تلاش میکنم .امیدوار باشیم.
ادامه
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
جواد خان دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
105