0%
فاطمه

فاطمه

زن مجرد

18 مرداد 1369 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 26 خرداد 1391

دل‌داده را ملامت ,گفتن چه سود دارد؟ می‌باید این نصیحت, کردن به دل‌سِتانان

آلبومها

110
هدایا