0%
فرین

فرین

زن مجرد از تهران

18 تیر 1347 (51 ساله)

تاریخ عضویت: 3 خرداد 1391

چارلی چاپلین به دخترش نوشت: هرگز چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن... قلبت را خالی نگهدار و اگر روز......


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
30
هدایا