0%
رزا...

رزا...

زن مجرد از تبریز

1 فروردین 1367 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 31 اردیبهشت 1391

Sıl baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak,sıl baştan sevmek gerek bazen, her şeyı unutmak

بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۱ آبان ۱۳۹۵
وقتی تو
دست من و
ثانیه ها را میگیری
چشم‌هایم را می‌بندم
یک نوک پا
به دیدن خدا میروم
ناغافل صورتش را می‌بوسم
و آرام به گوشش می‌گویم:
چه خوب
که حواست نبود و
این فرشته را روی زمین
برای من
جا گذاشتی...
  ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۲ مهر ۱۳۹۵
نفس نمی کشد هوا
قدم نمی زند زمین
سکوت می کند غزل
بدون تو یعنی همین .
کیمیا 2000
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۵
Fatima mohamade 20
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۰۱ شهریور ۱۳۹۵
بی مرز تر از عشقم و
بی خانه تر از باد
ای فاتح بی لشگر من
خانه ات آباد ...
ارغوان شیرازی 200000000000000
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
مهدی ناصری 2020
ادامه
  ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۰۱ شهریور ۱۳۹۵
-روزت مبارک
چه روزی !؟
-روز پزشک دیگه...
ولی من که پزشک نیستم.
-مهم نیس درسش رو نخوندی، حال منو خوب میکنی.

آیران 20
ادامه
  ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
ارغوان شیرازی 2000000000
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۰۱ شهریور ۱۳۹۵
من می گویم
آدم اگر کسی را دوست داشته باشد،
باید با صدای بلند بگوید...
ارغوان شیرازی 200000000000
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
مهدی ناصری مرسي 2020
ادامه
  ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
عاشقی را چه نیازیست به
توجیه و دلیل

که تو ای "عشق"
همان پرسشِ بی زیرایی . . .

0 نظر
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
با تو
خانه ی کوچکی می‌خواهم ❤️

دوست دارم
سرم را که بر می‌گردانم
تو را ببینم ...
نیکنام 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
مى نويسم:
شب بخير
صبح بخير
عصربخیر
بيدارى؟
كى ببينمت؟
خسته نباشى،
چقدر عكست خوبه!!
تو بخوان: دلم برايت تنگ شده...
0 نظر
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
با تو
خانه ی کوچکی می‌خواهم ❤️

دوست دارم
سرم را که بر می‌گردانم
تو را ببینم ...
نیکنام 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط رزا...
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
خیلی حس خوبیه
وقتی بدونی یکی هست که همیشه
🔸پشتته
🔸مواظبته
🔸کنارته
🔶حواسش هست که دلت نگیره
مرسی که هستی...

🙏🏻خدایا این روزها و این حس هارو واسه همه بخواه...
نیکنام 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
415
هدایا