0%
قادر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
گاهی با خودم قهر میشم و این بدترین حالت زندگیمه . مثل همون شبی که خداحافظی کردی و رفتی
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


گلنار بیست . 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
گلنار بیست . 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
دو چیز را در زندگی به یاد داشته باش

مراقب افکارت باش وقتی تنهایی

مراقب کلماتت باش وقتی با دیگرانی
گلنار بیست . 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
گلنار بیست . 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
گلنار بیست . 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
هدایا
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
سما ص
۲۴ دی ۱۳۹۷
دسته گل 2
۱۶ دی ۱۳۹۷