0%
قادر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
گاهی با خودم قهر میشم و این بدترین حالت زندگیمه . مثل همون شبی که خداحافظی کردی و رفتی
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


حسرت واقعی را آن روزی میخوری که

میبینى به اندازه سن و سالت زندگى نکرده ای !
صبا صبا لایک
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۷
الی ز واقعا
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل 2
توسط:
سما ص
۲۴ دی ۱۳۹۷
دسته گل 2
۱۶ دی ۱۳۹۷
دسته گل 2
۰۷ بهمن ۱۳۹۶