0%
زهره درویشی
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
تبلیغات

مهربان خونگرم صادق دارای اعتقادات مذهبی درحداعتدال بشاش ازدروغ متنفرم باافراد عصبی وعبوس رابطه ندارم
بیشتر...
اجتماعی وجامعه
>بشکند دستی که با بیـدادگر همـراه شد> بشکند پایی که از ره مانده و گمراه شد> خون شود چشمی که اشک بینوایان را ندید> وان دلی کو غافل از امواج اشک و آه شد> سرنشینان غمین زورقی بشکسته ایم> کز دل شامی سیه در جست و جوی ماه شد> دید چشم خسته مان در ساحل دشتی غریب> همنفس با خاک شدهر کو که جان آگاه شد> جز تباهی این زمان شوم را حاصل نبود> خاصه آندم کاین حرامی با عسس همراه شد> روح شادی پرزد واز آس...
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات خوب شما بزرگوار .....روزتان پر از نگاه خدا .....بدرود
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
Ali Moradi اکثر مردم از تمام این چیز‌ها خوب آگاه هستند و خوب لمس میکنند ولی چون براشون صرف نداره خودشونو ب کوچه علی خر می‌زنند وخیلی راحت میگذرند
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
اعتقادی ومذهب
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
عشق ودوست داشتن
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
آموزشی.فرهنگی
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
ایران عزادار فرزندان خویش
>همه منتظر بودیم؛ چشم در راه خبری که باید می رسید. چشم در راه عزیزانی که به سفری کاری رفته بودند و عزیزانشان در انتظار بازگشتشان روز و شب نداشتند و همراه با آنان یک ملت درد کشیده ...در انتظار بود...> خبر مشئوم رسید و همه را گداخت ...و چگرها را سوخت و شط اشکها را روان کرد...> و اکنون همه غرق در حیرت به این فرجام می نگریم و می دانیم که داغدار عزیزانمان هستیم.> آری ! ملت بزرگ ایران عزادار است.>...
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹روحشون جاودان
ادامه
  ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تقدیم به دوستان نازنینم
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
پنده مولانا
>شش پند مولانا> >>▪شب باش در پوشیدن خطای دیگری> >▪زمین باش در فروتنی> >▪خورشید باش در مهربانی> >▪کوه باش در هنگام خشم> >▪رود باش در سخاوت به دیگران> >▪خودت باش همانگونه که هستی>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
عشق ودوست داشتن
>درجاده مرگ ببین که تنها ماندم> >از عشق تو من هميش به سحرا ماندم> >فرصت بطلب بگير احوال دلم> >اىن جاده بجاست و من به پاىان ماندم>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
پیشاپیش یلداتون مبارک
>>>>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
خانومهای محترم مجرد توجه نمایند
>>>
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
گروهها
هدایا
دسته گل زرد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل رز
۰۱ فروردین ۱۳۹۶