0%
زهره درویشی
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
تبلیغات

مهربان خونگرم صادق دارای اعتقادات مذهبی درحداعتدال بشاش ازدروغ متنفرم باافراد عصبی وعبوس رابطه ندارم
بیشتر...
اجتماعی وجامعه
>بشکند دستی که با بیـدادگر همـراه شد> بشکند پایی که از ره مانده و گمراه شد> خون شود چشمی که اشک بینوایان را ندید> وان دلی کو غافل از امواج اشک و آه شد> سرنشینان غمین زورقی بشکسته ایم> کز دل شامی سیه در جست و جوی ماه شد> دید چشم خسته مان در ساحل دشتی غریب> همنفس با خاک شدهر کو که جان آگاه شد> جز تباهی این زمان شوم را حاصل نبود> خاصه آندم کاین حرامی با عسس همراه شد> روح شادی پرزد واز آس...
  ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات خوب شما بزرگوار .....روزتان پر از نگاه خدا .....بدرود
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
اعتقادی ومذهب
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
عشق ودوست داشتن
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
آموزشی.فرهنگی
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
ایران عزادار فرزندان خویش
>همه منتظر بودیم؛ چشم در راه خبری که باید می رسید. چشم در راه عزیزانی که به سفری کاری رفته بودند و عزیزانشان در انتظار بازگشتشان روز و شب نداشتند و همراه با آنان یک ملت درد کشیده ...در انتظار بود...> خبر مشئوم رسید و همه را گداخت ...و چگرها را سوخت و شط اشکها را روان کرد...> و اکنون همه غرق در حیرت به این فرجام می نگریم و می دانیم که داغدار عزیزانمان هستیم.> آری ! ملت بزرگ ایران عزادار است.>...
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹روحشون جاودان
ادامه
  ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تقدیم به دوستان نازنینم
>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
پنده مولانا
>شش پند مولانا> >>▪شب باش در پوشیدن خطای دیگری> >▪زمین باش در فروتنی> >▪خورشید باش در مهربانی> >▪کوه باش در هنگام خشم> >▪رود باش در سخاوت به دیگران> >▪خودت باش همانگونه که هستی>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
عشق ودوست داشتن
>درجاده مرگ ببین که تنها ماندم> >از عشق تو من هميش به سحرا ماندم> >فرصت بطلب بگير احوال دلم> >اىن جاده بجاست و من به پاىان ماندم>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
پیشاپیش یلداتون مبارک
>>>>>>
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
خانومهای محترم مجرد توجه نمایند
>>>
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
گروهها
هدایا
دسته گل زرد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل رز
۰۱ فروردین ۱۳۹۶