0%
علی لبخند بزن
۲۵ فروردین ۱۳۹۳
!من درد میکشم تو اما چشمهایت را ببند ...سخت است بدانم میبینی و بیخیالی
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر میکنند هیچگاه از اینکه درباره ی شما چه فکر میکنند ... نگران نمیشوید ادم وقتی فقیر میشه خوبیها شم حقیر میشه اما کسی که زور یا زر داره حقارت هایش هنر میشه
بیشتر...
عاشق نمیشه بیشه کرد با عشق میشه ریشه کرد
حتی دلهای سنگی رو از جنس شیشه میشه کرد
نارین گل انار کجایین شما...
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۵
فرشاد راد http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-201310870913094677211415601331.2419.jpg
ادامه
  ۰۳ آبان ۱۳۹۴
آنکس که میگفت دوستم دارد عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد

رهگذری بود که روی برگ های پاییزی راه میرفت واین صدای:

خش خش برگ ها..............................

همان آوازی بود که من گمان میکردم میگوید:

دوستت دارم..............................
محبوبه محبوب عالی
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
کلمه دوستت دارم را میدونی کجا باید نوشت جایی که
سزاوارش است (لب ساحل) ساحل میدونه چیکارش کنه............
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
هلیا 20
ادامه
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
قــــــول
> > >>>>پسر: امشب اومدم تو نیمباز که بهت بگم ولنتاین مبارک ،با وجود اینکه مدتهاست ازت جدا شدم> > پسر: الان ساعت ۱۲ شبه و من ۲ ساعت و نیمه که اینجا منتظرتم> > ساعت ۱۲:۱۵> > دختر:چرا اومدی؟ تو که منو دوس نداشتی و سال هاست از من جدا شدی، پس چرا هر سال میای ولنتاین رو بهم تبریک میگی؟> > پسر: گاهی اوقات یه نفر رو اینقدر دوس داری که حاضر نمیشی کنارش بمونی تا بهت وابسته بشه، آخه نمیتون...
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
هلیا 20
ادامه
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
زن بودن و عاشق بودن
>زن که باشی ،> > > >>   عاقبت یک جایی ، یک وقتی> > > >>   دلت اهلیهِ یک نفر می شه ..> > > >>   و دلت ،> > > >  برای نوازش هاش تنگ می شه ؛> > > >>   حتی برای نوازش نکردنش !> >>   برای حرف نزدناش ..> >  برای بد اخلاقیاش ..> >  برای بی تفاوتیهاش ..> >  تو می مونی و دلتنگی ها ،> >...
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۱ تیر ۱۳۹۴
بدون سیب

کاشف جاذبه می شدم،

تنها اگر :

من و تو و نگاهـــــــــــــــــــــ ــــت،

قبل از نیوتن بودیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
farnaz 20
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۴
شیطان
>شیطان گفته.....> >تمام مردم تحت حکومت من هستند.مگر این پنج گروه> 1->کسی که با نیت خیر در هر کاری بر خدا توکل میکند> >2->کسیکه چه هنگام ثواب چه هنگام خطا خدا رو فراموش نمیکند> >3->کسیکه انچه برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد>> 4->هر کس که در مصیبت و گرفتاری صبور باشد> >>5->>کسیکه به مصلحت و قضای الهیراضی باشد و غم روزی نخورد> > >>امام صادق(ع)> > >دوستدار همه شما شرمنده که نیستم و...
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
محمد فرهادی 200000000
ادامه
  ۰۱ تیر ۱۳۹۴
هدایا
بفرما پرتغال
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۹ تیر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴