0%
Fatima

Fatima

زن متأهل از ساری

1 فروردین 1366 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 27 فروردین 1391

Sooner or later you have to seek GOD.... Why not now?
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: Fatima
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 1 فروردین 1366 (33 ساله)
محل تولد: ساری
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب، شرکت در بحث های گروهها و ...
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
111
هدایا