0%
ساراناز

ساراناز

زن مجرد از مشهد

27 خرداد 1361 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 17 فروردین 1391

دکمه روشن چت به این معنا نیست اجازه داری بدون اجازه وارد حریمم بشی ورود ممنوع

پرسش

پس چـــــــــــــــــــــــــرا؟

سلام> تو پرسش قبلم تقریبا 90 درصد با این جمله که دنیا برای مرداست مخالف بودند> بعضی جوابا اونقدر قشنگ بود که و...

  • توسط : ساراناز (۰۷ مرداد ۱۳۹۲) |
  • تعداد مشاهدات: 1039 |
  • تعداد پاسخها: 52 |
  • وضعیت: بسته شد
7
50

چقدر با این جمله موافقید؟

دنیا برای مرد جماعت ساخته شده؟

  • توسط : ساراناز (۰۶ مرداد ۱۳۹۲) |
  • تعداد مشاهدات: 733 |
  • تعداد پاسخها: 64 |
  • وضعیت: بسته شد
0
39
173
گروهها
هدایا