0%
ساسان (مستعار) ع

ساسان (مستعار) ع

مرد مجرد از تهران

20 مهر 1350 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 13 فروردین 1391

سلام : نام خدایی که برای قلب ، دوست و برای اثبات دوستی اشک را آفرید.


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
149
گروهها
هدایا