0%
رضا صادقی

رضا صادقی

مرد مجرد

16 آبان 1366 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 8 فروردین 1391

منفور بودن برای چیزی که هستی بهتر است از محبوب بودن برای چیزی که نیستی...چه


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
62