0%
صوفیا ص
۱۵ تیر ۱۳۹۲
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست ودلم بس تنگ است بی خیالی سپر هر درد است باز هم می خندم انقدر میخندم که غم از روی رود.
تبلیغات

بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.