0%
عاطفه خنده ها ظاهره لحظهان
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
.... عاطی چَـــپَـــــکی .....
تبلیغات

اطلاعات عمومی
نام: عاطفه خنده ها ظاهره لحظهان
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 21 آبان 1375 (22 ساله)
محل تولد: استان یزد - یزد
درباره من: من دختری عاقل وآرام
من خودمم...

شبیه کسی نیستم....

اگر میخوای مثل بقیه باشم

......

بقیه هستن ! ! ! !



██████████████████████
██░▀██████████████▀░██
█▌▒▒░████████████░▒▒▐█
█░▒▒▒░██████████░▒▒▒░█
▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▐
░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░
██▀▀▀██▄▒▒▒▒▒▒▒▄██▀▀▀██
█▒░░▐█░▀█▒▒▒▒▒█▀░█▌░░▒█
▓▌░░▐▄▌░▐▌▒▒▒▐▌░▐▄▌░░▐▌
▓█░░▐█▌░░▌▒▒▒▐░░▐█▌░░█
▒▒▀▄▄█▄▄▄▌░▄░▐▄▄▄█▄▄▀▒
░░░░░░░░░░└┴┘░░░░░░░░░
██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄██
████████▒▒▒▒▒▒████████
█▀░░███▒▒░░▒░░▒▀██████
█▒░███▒▒╖░░╥░░╓▒▐█████
█▒░▀▀▀░░║░░║░░║░░█████
██▄▄▄▄┴┴╚╧╧╝╧╧╝┴┴▀▀▀▀▀



من ﯾﻪ ♥♥♥آبــــــــــــــان ♥♥♥ مـــﺎﻫـــــی ام ...

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻡ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﻮقت ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸﻪ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﻮشحاﻟﻦ ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻳﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﺵ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺸﻪ ....

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﺩﻝ ﮔﻮﺵﻣﻴﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻐﻀﺎﺵ ﺭﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻴﺘﺮﮐﻮﻧﻪ.....

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺳﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﻣﻴﺸﮑﻨﻪ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻇﺒﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺶ ﻣﻴﻜﻨﻦ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺲ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺎﮐﺘﻪ...

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ♥♥♥آبان ♥♥♥ ﻣـــﺎﻫــــی اﻢ

☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.

عاشقه مسافرتم وپرتقال

_______________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
______$$$$$$_____$$$$_________$$$
________$$_______$$$_________$$$$$
______________$$$$$$$_______$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
__________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
_______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$
اطلاعات تحصیلی و شغلی
دانشگاه: دعامیکنم برم
رشته تحصیلی: علوم تجربی
نوع رشته تحصیلی: علوم تجربی
در حال حاضر: در حال تحصیلم
محل های کار:
  • بابا جایی کارنمیکنم که هنوز
رزومه: شبا میرم در خونه ها در میزنم فرار میکنم رو کت پیرهن میپوشم واسه گنجیشکا سنگریزه میپاشم زنگ میزنم دکتر میگم مرض جدید چی داری زنگ میزنم اورژانس میگم من مرض دارم بیاید منو ببرید.....
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۰۳ فروردین ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۲۴ دی ۱۳۹۴
هندوانه
۲۹ آذر ۱۳۹۴