0%
عاطفه خنده ها ظاهره لحظهان
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
.... عاطی چَـــپَـــــکی .....
تبلیغات
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.
من دختری عاقل وآرام
من خودمم...

شبیه کسی نیستم....

اگر میخوای مثل بقیه باشم

......

بقیه هستن ! ! ! !██████████████████████
██░▀██████████████▀░██
█▌▒▒░████████████░▒▒▐█
█░▒▒▒░██████████░▒▒▒░█
▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▐
░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░
██▀▀▀██▄▒▒▒▒▒▒▒▄██▀▀▀██
█▒░░▐█░▀█▒▒▒▒▒█▀░█▌░░▒█
▓▌░░▐▄▌░▐▌▒▒▒▐▌░▐▄▌░░▐▌
▓█░░▐█▌░░▌▒▒▒▐░░▐█▌░░█
▒▒▀▄▄█▄▄▄▌░▄░▐▄▄▄█▄▄▀▒
░░░░░░░░░░└┴┘░░░░░░░░░
██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄██
████████▒▒▒▒▒▒████████
█▀░░███▒▒░░▒░░▒▀██████
█▒░███▒▒╖░░╥░░╓▒▐█████
█▒░▀▀▀░░║░░║░░║░░█████
██▄▄▄▄┴┴╚╧╧╝╧╧╝┴┴▀▀▀▀▀من ﯾﻪ ♥♥♥آبــــــــــــــان ♥♥♥ مـــﺎﻫـــــی ام ...

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻡ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﻮقت ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸﻪ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﻮشحاﻟﻦ ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻳﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﺵ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺸﻪ ....

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﺩﻝ ﮔﻮﺵﻣﻴﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻐﻀﺎﺵ ﺭﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻴﺘﺮﮐﻮﻧﻪ.....

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺳﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﻣﻴﺸﮑﻨﻪ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻇﺒﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺶ ﻣﻴﻜﻨﻦ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺲ ...

ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺎﮐﺘﻪ...

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ♥♥♥آبان ♥♥♥ ﻣـــﺎﻫــــی اﻢ

☻♥☻
\█/\█/
.||. ||.

عاشقه مسافرتم وپرتقال

_______________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
______$$$$$$_____$$$$_________$$$
________$$_______$$$_________$$$$$
______________$$$$$$$_______$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
__________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
_______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۰۳ فروردین ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۲۴ دی ۱۳۹۴
هندوانه
۲۹ آذر ۱۳۹۴