باور 20
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۸
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۸
نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگی
گذری کن: که خیالی شدم از تنهایی

بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال
عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب
به که بینم؟ که تویی چشم مرا بینایی

جز تو اندر نظرم هیچ کسی می‌ناید
وین عجب تر که تو خود روی به کس
ادامه...
اریا 20
ادامه
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
keyvankhan 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
ﺷﺮﯾﻔﺘﺮﯾﻦ ﺩﻟﻬﺎ
ﺩﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ
روزتون پر از زیبایی و
امید ومملو از
آرامش و آسایش و عشق
keyvankhan 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
اصغر 20000
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
778