💢 واکنش کارتونیست بوکانی "منیره احمدی" به اقدامات اردوغان


🔻این کارتون برگرفته از شعر زیر است:
گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار شد
با ریشه چه می کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای
پرواز را علامت ممنوع می زنید
ب
ادامه...
طفلی به نام "شادی" دیری است گمشده،
با چشم‌های روشن براق
با گیسوی بلند به بالای آرزو
هر کس از او نشانی دارد،
ما را کُند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر!

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
بهنام اریا 2020
ادامه
  ۲۱ مهر ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌
zahedi 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
عاطفه غیرت تو زنها هم هست غیرت و حسادتت فرق میکند
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۸
شب شده است
بیا تا همدیگــر را ببوسیم؛
قــبل از آنڪہ
خورشــــید مچمان را بگیرد••💋••

شبتان ارام و خوابتان شیرین♥

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
zahedi 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۸
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود.

سهراب سپهری
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۴ مهر ۱۳۹۸
ای که دوری زبرم نیست مرااز تو خبر

هرکجا می نگرم باز تو ایی به نظر
‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۰۶ مهر ۱۳۹۸
لادن ع لایک20 لایک20
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۰۶ مهر ۱۳۹۸
791