💢 واکنش کارتونیست بوکانی "منیره احمدی" به اقدامات اردوغان


🔻این کارتون برگرفته از شعر زیر است:
گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار شد
با ریشه چه می کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای
پرواز را علامت ممنوع می زنید
ب
ادامه...
طفلی به نام "شادی" دیری است گمشده،
با چشم‌های روشن براق
با گیسوی بلند به بالای آرزو
هر کس از او نشانی دارد،
ما را کُند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر!

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
ali alavi خبر دارم خبر
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۸
ali alavi خبر دارم خبر
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه باشید............بدرود
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۸
zahedi 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه باشید............بدرود
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۸
zahedi 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌
zahedi 20
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
عاطفه غیرت تو زنها هم هست غیرت و حسادتت فرق میکند
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۸
شب شده است
بیا تا همدیگــر را ببوسیم؛
قــبل از آنڪہ
خورشــــید مچمان را بگیرد••💋••

شبتان ارام و خوابتان شیرین♥

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‍ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
بهنام اریا 2020
ادامه
  ۰۵ آبان ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ آبان ۱۳۹۸
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود.

سهراب سپهری
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۴ مهر ۱۳۹۸
800
هدایا