0%
فرزین فیروزه

     
فرزین فیروزه

مرد مجرد از تهران

18 بهمن 1360 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 11 اسفند 1390

عطر صد خاطره پیچید به پاییز...


دوســــــــتان عزیز،،،متاسفـــــــــانه جمعه گذشته مادر دوســــــتــــ عزیزمون سرکار خانوم ایراندخت پس از مدتها بیماری ..جان به جان آفرین تسلیم کرد و خانواده او و خانوم ایراندخت عزیز هم اینک در سوگ مادر عزیز و مهربانش هستند ...بیاین در غم این دوست عزیز شریک شده و برای تسلی خاطر او خانواده گرامی
ادامه...
بینا ا ⓑⓘ 2020ⓝⓐ
ادامه
  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
ماه عسل 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی براووووووو/@/ عالی و قشنگه..... بسیار ممنون وسپاسگزاریم.... مچکر. *لایک* 2020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی براووووووووو/@/ لایک خدمت شما.... 202020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی براووووووو/@/ لایک 202020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی مچکریم. براوووووووو/@/ لایک 202020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی خدانکنه! این چه حرفیه!!!! ماهمگی ازتون ممنون ومچکریم واقعا. سپاس.... براووووووو/@/ خدمت شما لایک 2020202020 !
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی خدانکنه! این چه حرفیه!!!! ممنون ومچکریم. سپاس.... براووووووو/@/ !!!! لایک! 202020202020
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی براوووووو/@/ !!!!! لایک !!!! 202020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی براوووووو/@/ آره واقعا درست میگین به خدا.....! نظرم با نظرتون یکیه.... براووووووو واقعا /@/ 202020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی ممنونیم. براوووووووو/@/ لایک خدمت شما.... 2020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی واقعا درست میگین. ولی آخه بعضی وقتا مجبوریم دیگه بیخیال شیم واقعا..... براووووووو/@/ لایک 2020202020 براوو
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر 202020
ادامه
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
270
موسیقی پروفایل
گروهها
هدایا