0%
حمید کیانی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
بیا که هر دو به نوعی به شانه محتاجیم...دوباره موی تو و حال من پریشان است
نشانها
تبلیغات

************
زندگی کوچه سبزیست
میان دل و دشت
که در آن عشق مهم است و گذشت
زندگی مزرعه خوبی‌هاست
زندگی راه رسیدن به خداست
بیشتر...
هدایا
دسته گل 2
۱۳ مهر ۱۳۹۷
تولدت مبارک
۱۳ مهر ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
ندا✔
۱۳ مهر ۱۳۹۶