0%
شیما

شیما

زن مجرد از همدان

26 آبان 1371 (25 ساله)

تاریخ عضویت: 7 بهمن 1390

روز خود را با فکر کردن به هر خری خراب نکنید...

بازنشر موزیک مربوط به سحر توسط شیما
۰۸ تیر ۱۳۹۴
01 Tanhaei.mp3
پرستو غ 2000000
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
منوچهر منوچهری مرسی قشنگ بود
ادامه
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
محمود شیربیاتی وسطی خیلی جلب توجه میکنه 2020
ادامه
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
bahzad m 20
ادامه
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
عکس العمل دخترها و پسرها بعد از لحظه تلخ جدایی.
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۰ تیر ۱۳۹۴
سعید نوری ایشاله هیچ وقت جداایی نباشه
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴
485
هدایا