0%
هادی پیوندی

هادی پیوندی

مرد مجرد از مشهد

8 دی 1359 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 30 دی 1390

اگر دلت گرفت … سکوت کن … این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد …

آلبومها

140
هدایا