0%
سولار تورک قیزی
۱۷ مهر ۱۳۹۲
زندگیه دیگه انگار با ما سر لج داره . شاید حسودی میکنه خدا با ماست!
تبلیغات

صاف و صادق و خیلی مهربون قابل اعتماد البته اگه طرف مقابلم مثل خودم باشه
بیشتر...
seyyed reza hasany بسیار عالی
ادامه
  ۰۹ آذر ۱۳۹۶
محمدحسن فردایی که نیامده ، پس نیست .بیست
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
تنهایی داره میکشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی / تو یه رویایی میدونم که تو دوسم داریو از تو چشمات اینو میخونم جای خالیه تو هنوز حس میشه هرجای این خونم / بگو میمونم
EMO Band - Tanhaei [320].mp3
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۱۱ مهر ۱۳۹۶
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
hadi hedayat And kindness is the initial point of lovely life, if they understand the philosophy of love and its relation to the kindness.
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
مهدی تبریزی so you can hear the voice of victory..
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
هدایا
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۴ مرداد ۱۳۹۴