0%
سولار تورک قیزی
۱۷ مهر ۱۳۹۲
زندگیه دیگه انگار با ما سر لج داره . شاید حسودی میکنه خدا با ماست!
تبلیغات

صاف و صادق و خیلی مهربون قابل اعتماد البته اگه طرف مقابلم مثل خودم باشه
بیشتر...
علی سلام همشهری.20
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
navid 20
ادامه
  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
تنهایی داره میکشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی / تو یه رویایی میدونم که تو دوسم داریو از تو چشمات اینو میخونم جای خالیه تو هنوز حس میشه هرجای این خونم / بگو میمونم
EMO Band - Tanhaei [320].mp3
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
hadi hedayat And kindness is the initial point of lovely life, if they understand the philosophy of love and its relation to the kindness.
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
بهزاد م 20
ادامه
  ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
فرشاد خیلی 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
هدایا
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۴ مرداد ۱۳۹۴