0%
سولار تورک قیزی
۱۷ مهر ۱۳۹۲
زندگیه دیگه انگار با ما سر لج داره . شاید حسودی میکنه خدا با ماست!
تبلیغات

صاف و صادق و خیلی مهربون قابل اعتماد البته اگه طرف مقابلم مثل خودم باشه
بیشتر...
محمدحسن فردایی که نیامده ، پس نیست .بیست
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
محمدحسن فردایی که نیامده ، پس نیست .بیست
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
تنهایی داره میکشتم ولی حس میکنم که تو اینجایی دیگه گذشته امروز ولی دنیا داره فردایی / تو یه رویایی میدونم که تو دوسم داریو از تو چشمات اینو میخونم جای خالیه تو هنوز حس میشه هرجای این خونم / بگو میمونم
EMO Band - Tanhaei [320].mp3
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۱۱ مهر ۱۳۹۶
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
هدایا
بفرما پرتغال
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۴ مرداد ۱۳۹۴