0%
بهاره اکبری

بهاره اکبری

زن مجرد از گرگان

9 مرداد 1363 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 27 دی 1390

شک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به " یادگار " دارم

انسان فقط به این دلیل عذاب می‌کشد
چون چیزهایی که خدا برای لذت بردن ساخته است
جدی میگیرد

محمد 20
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
از گره های بی شمار زندگی گله نمی کنم
آن بافنده ی آفریننده می داند حاصل صبر بر این گره ها
فرشی گران بها خواهد شد

محمد 20
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
“انسان”، بزرگ نیست جزبه وسیله فکرش
“شریف” نیست جز به واسطه ی احساساتش
و ”قابل احترام” نیست جز به سبب اعمال نیکش

محمد 20
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
みムムŋムム //بیســــــــ 20 ـــــــــــت //
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
خردمند برای رسیدن به هدف
ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند

M . E بايد ياد گرفت به دشمن سواري نداد
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۴
محمد 20
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۴

دوستی خالص‌ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی که چیزی نمی‌خواهی، شرطی قائل نمی‌شوی، جایی که ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می‌برد، اما این اصل نیست، این نصیب خودبه‌خود پیش می‌آید.

  ۰۳ دی ۱۳۹۴
فرزاد زند 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴

داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد
اقیانوس آبی واقعا 20....
ادامه
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
みムムŋムム //20//
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب باشند
  ۰۳ دی ۱۳۹۴
فرزاد زند 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴

«اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت

  ۰۳ دی ۱۳۹۴
فرزاد زند 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴

اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند

  ۰۳ دی ۱۳۹۴
mary 200
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴

«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود

  ۰۳ دی ۱۳۹۴
  ۰۹ تیر ۱۳۹۴
111
هدایا