0%
مانی گروه:THE_LOVE

مانی گروه:THE_LOVE

مرد مجرد از اصفهان

14 اسفند 1368 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 27 دی 1390

عشق فقط یک کلام....حسین علیه السلام.....(به یاد سید جواد ذاکر)

پرسش

انرژي

سلام بچه هاچرا انرژي من خود به خود داره كم ميشه؟

 • توسط : مانی گروه:THE_LOVE (۲۹ اسفند ۱۳۹۱) |
 • تعداد مشاهدات: 723 |
 • تعداد پاسخها: 32 |
 • وضعیت: بسته شد
0
20

گرروه THE_LOVE

سلامبچه ها گروه THE_LOVE كه رهبرش بودم رو هر چي ميزنم ميگه گروهي با اين مشخصات نيستهرچي هم به تيم پشتيباني م...

 • توسط : مانی گروه:THE_LOVE (۱۵ اسفند ۱۳۹۱) |
 • تعداد مشاهدات: 773 |
 • تعداد پاسخها: 24 |
 • وضعیت: بسته شد
0
7

چرا گروه ها تو پروفایلا دیگه نیست؟توی گروه هاهم میریم هیچی نشون ن...

 • توسط : مانی گروه:THE_LOVE (۲۴ مهر ۱۳۹۱) |
 • تعداد مشاهدات: 408 |
 • تعداد پاسخها: 52 |
 • وضعیت: بسته شد
0
3
106
گروهها
هدایا