0%
حمید خان گویا
۲۹ آبان ۱۳۹۲
تبلیغات
زودرنجم وحساس اما زود , رنجشهارا فراموش ميكنم وميبخشم.
وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم
که درشریعت ما کافریست رنجیدن
حافظ
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.