0%
مر صاد
۱۵ دی ۱۳۹۴
ای که از کلبه درویشی ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش !
نشانها
تبلیغات
دوست داشتنی ،
تو دل برو،
گرم وعاطفی ،
خوش ذوق وهنرمند،
خوش مشرب وروفیق باز،
اهل دل وشعر وحس،
بی پروا وبی باک و رک ! ولی منطقی....
مخلص شوماهم هستیم ...
شوما که قدم رنجه فرمودید وتا اینجا تشریف اوردید !

خلاصه خیلی باحالم !
مخلصیم.....
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
خانووم
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نوروزتان مبارک
توسط:
malihe
۰۶ فروردین ۱۳۹۵
خوک صورتی
۲۶ بهمن ۱۳۹۴