0%
ترانه میرزایی
۳۱ شهریور ۱۳۹۲
دوست داشتن از عشق برتر است ...عشق شک است و دوست داشتن یقین مطلق
تبلیغات
دلهاى باوفااگر چه کمن،

اماخوبیشون اینه که به یادهمن!
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
کادو تولد
توسط:
فرید
۰۵ مهر ۱۳۹۲
از صمیم قلب!
توسط:
فرید
۲۸ خرداد ۱۳۹۲
گل رز
توسط:
فرید
۱۶ اسفند ۱۳۹۱