0%
نرگس

نرگس

زن مجرد از تهران

15 خرداد 1361 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 13 آذر 1390

با خیال دیگری میرفت و من ساده چه عاشقانه کاسه ای آب پشت سرش خالی می کردم......

آلبومها

1,009
هدایا
sina .
۰۹ خرداد ۱۳۹۶
امیر
۰۷ خرداد ۱۳۹۶
علی علوی
۰۵ فروردین ۱۳۹۶