پاییز ینی گرمی وعشق....
پاییز ینی شروع فصل عاشقی...
پاییزینی رقص زیبای برگ وباد ......
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
mohammad reza 3> 20 3>
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۷
«من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو به هم می کشد و نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.
نه ایرانی را به غيرايرانى ترجیح میدهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.
من یک بلوچ کرد وفارسم. یک فارسی زبان ترک، یک آفریقایی اروپایی استراليايى آمریکا
ادامه...
آدمها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
بنفشه نوری لایک
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
آسمان مه آلود
چشمــــان مست و خمار
تنهاییم را خواب میبینم
خواب هایم بوی بی حوصلگی ، بیدار و هوشیار ــــ
دستان سست ، از فریاد نکرده
و نیایش در ناپاکی ،
لش شده در پاک سیگار
سوخته ، سوخته ،
آرام ، رام ِرام ــــ
با سرگیجه ای جنون آور در زیر سیگاری خاموش میشوم
در هوای مه
ادامه...
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ازازل چشم چرون ادم فروش بودید......
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
mohammad reza 3> 20 3>
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۷
عشق به معلم وباکادوی انچنانی لازم نیست نشون بدی ساده بی آلایش مثل دل خودش معلم روزت مبارک...
دیرشده ولی حیفم اومداین عکسونذارم.
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
567
هدایا