میر شجاع سیدین ممنونم ..از مطالب خوب شما بزرگوار ....طاعات و عبادات شما قبول حق باشد
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
میر شجاع سیدین ممنونم ..از مطالب خوب شما بزرگوار ....طاعات و عبادات شما قبول حق باشد
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
پاییز ینی گرمی وعشق....
پاییز ینی شروع فصل عاشقی...
پاییزینی رقص زیبای برگ وباد ......
اقیانوس آبی زیبا 20
ادامه
  ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
«من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو به هم می کشد و نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.
نه ایرانی را به غيرايرانى ترجیح میدهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.
من یک بلوچ کرد وفارسم. یک فارسی زبان ترک، یک آفریقایی اروپایی استراليايى آمریکا
ادامه...
آدمها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
آسمان مه آلود
چشمــــان مست و خمار
تنهاییم را خواب میبینم
خواب هایم بوی بی حوصلگی ، بیدار و هوشیار ــــ
دستان سست ، از فریاد نکرده
و نیایش در ناپاکی ،
لش شده در پاک سیگار
سوخته ، سوخته ،
آرام ، رام ِرام ــــ
با سرگیجه ای جنون آور در زیر سیگاری خاموش میشوم
در هوای مه
ادامه...
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
ازازل چشم چرون ادم فروش بودید......
اقیانوس آبی جل الخالق از دست این مردای خوش ذوق!20
ادامه
  ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
عشق به معلم وباکادوی انچنانی لازم نیست نشون بدی ساده بی آلایش مثل دل خودش معلم روزت مبارک...
دیرشده ولی حیفم اومداین عکسونذارم.
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
545
هدایا