پاییز ینی گرمی وعشق....
پاییز ینی شروع فصل عاشقی...
پاییزینی رقص زیبای برگ وباد ......
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۶
«من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو به هم می کشد و نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.
نه ایرانی را به غيرايرانى ترجیح میدهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.
من یک بلوچ کرد وفارسم. یک فارسی زبان ترک، یک آفریقایی اروپایی استراليايى آمریکا
ادامه...
آدمها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۶
آسمان مه آلود
چشمــــان مست و خمار
تنهاییم را خواب میبینم
خواب هایم بوی بی حوصلگی ، بیدار و هوشیار ــــ
دستان سست ، از فریاد نکرده
و نیایش در ناپاکی ،
لش شده در پاک سیگار
سوخته ، سوخته ،
آرام ، رام ِرام ــــ
با سرگیجه ای جنون آور در زیر سیگاری خاموش میشوم
در هوای مه
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۶
ازازل چشم چرون ادم فروش بودید......
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۶
عشق به معلم وباکادوی انچنانی لازم نیست نشون بدی ساده بی آلایش مثل دل خودش معلم روزت مبارک...
دیرشده ولی حیفم اومداین عکسونذارم.
zamani 20
ادامه
  ۲۰ دی ۱۳۹۶
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۶
خودمون آخه دیوارنداشتیم دادیم اونا رودیوارشون چاپ کنند.
قادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
حسن مرادی 20
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
533
هدایا