0%
روزان م
۰۱ مرداد ۱۳۹۵
کجای غربت در تو گم شده ام ؟! که به چشم نمی آیم!
تبلیغات

پاك كردنِ....
بعضي از آدمها از ذهن؛
مانندِ پاك كردنِ ِ پنجره است...
پاك مي كني اما ؟
باز، باراني بي هنگام پنجره را...
کثیف میکند!
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
یه لیوان از تو اون کابینته بردار.
خب.
_پرتش کن زمین.
خب.
_شکست؟
آره.
_حالا ازش عذر خواهی کن.
ببخشید لیوان منظوری نداشتم.
_دوباره درست شد؟
نه...
_متوجه میشی؟
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
mohsen adib عالی20
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
زندگی
مثل یک ترن هوایی میمونه.
بالا و پایین داره،
اما این انتخاب خودته که
جیغ و فریاد بزنی
یا از سواری لذت ببری...
‌‌‌‌‌‌‌‌

@
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
Watch who you trust
Even your teeth bite
your tongue every
now and then ...

حواست باشه به کى اعتماد میکنى،
حتى دندوناتم هر چند وقت یه بار
زبونتو گاز میگیرن ...

  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
یادت باشه : زندگی کوتاهه ...
صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتار کن
شاید فردایی نباشه !
شاید فردایی باشه اما عزیزی نباشه...
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
mohsen adib دقیقاً همینطوره که میگی
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
لیاقت چیزی‌نیست که شما از توی شناسنامه یا
چهره افراد بفهمید! لیاقت چیزی‌نیست که
‌انتها یک راه طولانی مشخص ‌شود بلکه "لیاقت"
«حاصل یک لحظه» ندیده گرفتن، بی‌احترامی
بی‌توجهی فرد مقابل به‌شما، به‌خاطرِ
دیگران است، در جوابِ تمامِ خوبی‌ها! خودتان
را هدرِ "آدمِ بی‌لیاقت‌های" زندگی نکنید..
ادامه...
هدایا
دسته گل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳