0%
روزان م
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
اگه میبینی یه نفر سر چیزای بیخود ازت دلخور شده یعنی واقعا دوستت داره ...
تبلیغات

🛑 #چند_خطے_هاے_نابــــــ

چرا همیشه گفته میشود . . .
سکوت نشانه ی رضایت است
چرا نمی گویند :
نشانه ی دردیست عظیم ،
که لب ها رابه هم دوخته است...!!!
چرا نمی گویند :
نشانه ی ناتوانی گفتار ،
از بیان سنگینی رفتار افراد است...!!!
چرا نمی گویند :
نشانه ی دلی شکسته است
ادامه...
nader 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
Yasaman ۲۰
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
انسانیت
اولین چیزی است که
باید قبل از هر چیز داشت
زیرا هیچ چیز
کثیف‌تر از هرزگی
در لباس دیانت نیست

🖊برتراند راسل


nader 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
اشکان 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
انسانیت
اولین چیزی است که
باید قبل از هر چیز داشت
زیرا هیچ چیز
کثیف‌تر از هرزگی
در لباس دیانت نیست

🖊برتراند راسل


nikta shadi 20
ادامه
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
اشکان 20 عالی
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

🛑 #چند_خطے_هاے_نابــــ

هرگز منتظر نباشید
تا دیگران قدر تلاشهایتان را بدانند!
و یا عشقتان را بفهمند...

در را ببندید...،
آهنگ را عوض کنید
خانه تکانی کنید
تغییر بدهید
گرد و غبارها را بتکانید
گاهی لازم است از آنچه هستید،
دست بردارید
و به آنچه که واقعا هستید
ادامه...
nader 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
اشکان 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
🛑 #حکایت

یکی داشت می رفت پایش به سکه ای خورد
فکر کرد سکه طلاست...
نور کافی نبود،
کاغذی را آتش زد تا آن را بهتر ببیند...
دید که یک سکه دوریالی است...
بعد دید کاغذی که آتش زده
یک اسکناس هزار تومانی است...
با خودش گفت چی رو بخاطر چی
آتش زدم؟؟؟

این واقعیت زندگی
ادامه...
nader 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
اشکان 2020
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳