0%
روزان م
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
خبر بد این که زمان پرواز میکند ، خبر خوب این که شما خلبان هستید! اگرچه نمیتوانید مالک زمان شوید اما میتوانید از آن استفاده کنید.
تبلیغات
do not judge anyone,
just because her/his sins are different from yours.

کسی رو قضاوت نکنید،
فقط برای اینکه گناهانش با گناه های شما فرق داره.
سعید احمدی 20
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
ترسوترین آدم ها
همان هایی هستن که
در پشتِ جمله
" تو بدونِ من خوشبخت تری "
قایم می شوند و می روند ...
سعید احمدی 20
ادامه
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
دوست داشتن بعضی آدما مثله اشتباه بستن دکمه های پیراهنه،تا به آخرش نرسی نمیفهمی که از همون اول اشتباه کردی ‌...
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
جواد خان دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
متاسفانه شماها از متعهد بودن فقط اینو بلدین که تو بیو بنویسینش
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
📎

حافظه ی آدم،
در ندارد که آدم ها برای رفت و آمدشان اجازه بگیرند .
در زندگیِ هر کس،
چند نفری هستند که برای رد شدن
از مرزِ ذهن، ویزا لازم ندارند
و خواسته و ناخواسته،
همه جا با او هستند،
تا پای گور هم...

سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
nader 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۸
اساسن ادمای دروغگو دو دسته اند
کسانی که
میدونن دارن دروغ میگن
و کسانی که
به دروغی که میگن باور دارن،
یعنی دروغ شده جزء
شخصیت و جونشون..

🍁 🍁
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
nader 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۸
تنهایے آن نیست که
آدم کسانے رادر اطرافش
نداشته باشد
این است که
آدم صاحب عقایدے باشدکه
براے دیگران پذیرفتنی نیست
اگر
انسانے بیش ازدیگران بداند
تنها مےشود....


🖊کارل گوستاویونگ

🍁 🍁
سپهر شکیبا 40
ادامه
  ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
سعید احمدی 20
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳
دسته گل 2
۱۴ تیر ۱۳۹۳
درخت کاج
توسط:
اسی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳