0%
روزان م
۰۱ مرداد ۱۳۹۵
کجای غربت در تو گم شده ام ؟! که به چشم نمی آیم!
تبلیغات

HOUSAIN 20
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

مسافرین محترم پرواز شماره1396 جهت سوار شدن به هواپیما آماده بشوید . بار اضافه و خاطرات بد را از سالهای قبل نمیتوانید با خود حمل کنید.
این پرواز ۱۲ ماه طول میکشد و بخاطر همین کمربندهای خود را خیلی محکم ببندید. شما شاهد پرواز برفراز شهرهای سلامتی، عشق، لذت، تعادل و صلح خو
ادامه...
مینا .. 20
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
دعای 13بدر💯

🌹آهای سیزدتون بدر،،،،،دشمنانتون در به در🌹
💙رفقاتون گل به سر،،،،،گرفتاریاتون زود بدر💙
😊خوشیهاتون هزار برابر😊

🙏انشاا... آرزوهای سیزده بدرتون، امسال برآورده شود


☁️☀️ ☁️ ☁️ ☁️
☁️ ☁️ ☁️ ☁️
_🌲🏡🌳______🌳__🌲

ادامه...
مینا .. 20
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
حمید،رضا 20
ادامه
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
حمید،رضا آفرین
ادامه
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از زحمات شما بزرگوار .....بدرود
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
حمید،رضا عالییی
ادامه
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
SAMIRA XANOoM
۰۳ دی ۱۳۹۳