0%
علی

علی

مرد از تهران

18 آبان 1355 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 22 آبان 1390

آدم یک دوست داشته باشه تک باشه ولی آدم باشه
فقط ادم باش
Bahar از قدیم گفتن:نو که اومد به بازار کهنه می شه دل آزار
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
  ۲۳ تیر ۱۳۹۹
لازم نیست بزرگ باشی
minoo دقیقااااا
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
نعیمه 20لایک20
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
60